Fördelar med stärkt bäckenbotten

Fördelarna med stärkt bäckenbottenmuskulatur är många. Framförallt är denna muskulatur av stor betydelse vår kontinens. Bäckenbottenmuskeln omsluter nämligen urinröret och ändtarmsöppningen och på så sätt hjälper den till att behålla det tryck som krävs för att vi ska kunna förhindra läckage.

Men på grund av bäckenbottenmuskulaturens centrala position och dess funktion att stödja och hålla upp underlivsorganen, såsom urinblåsa, livmoder och ändtarm, har den också en stor inverkan på andra kroppsliga funktioner.

Graviditet och livmoderframfall

I och med en graviditet, vilket är en påfrestande upplevelse för kroppen, kan en stark bäckenbottenmuskulatur också vara till hjälp och underlätta såväl själva graviditeten som förlossningen. Generellt kan man säga att en väl tränad bäckenbottenmuskulatur gör kroppen mer redo för de flesta former av fysiska ansträngningar som påverkar muskelgruppen. Detta inkluderar tunga lyft.

Har man en otränad bäckenbottenmuskulatur löper man till exempel en större risk att senare i livet drabbas av livmoderframfall. Livmoderframfall innebär att livmodern sjunker och närmar sig slidöppningen, vilket bland annat kan leda till besvär vid samlag.

Uppnå högre njutning

En vältränad bäckenbottenmuskulatur har också en stor betydelse för din njutning. Detta beror på att denna muskel är full av lustreceptorer, vilka aktiveras om muskeln är vältränad. Detta innebär att du kommer att uppnå större njutning vid samlag samt underlätta för dig att få orgasm. En vältränad bäckenbottenmuskulatur har med andra ord många fördelar.

  • Presentation

    Denna sida är skapad för att hjälpa kvinnor att ta kontroll över sin inkontinens och uppnå ett bättre välbefinnande och en ökad livskvalitet.

    Att utföra knipövningar dagligen har dessutom många andra fördelar, framförallt relaterat till ett bättre sexliv.